FI | EN

CAMERA PIXELA

4.12.2010 klo 12
Mediakeskus Lume, Sampo-sali
Aalto-yliopiston taideteollinen korkeakoulu

"Camera Pixela – EPIC WIN!!!"
Heikki Sikanen, Miasma magazine

"Ehkä hiukan yhdentekevä julkaisu mun makuun"
Tare, Resoluutio.com

"On pidetty selkeänä murrosajan kuvauksena,
jonka merkitys ajan myötä vain kasvaa."

Tuomo-Juhani Vuorenmaa, Musta Taide

"Hyvät asiat ensin:
Pekka Makkonen kirjoittaa sujuvaa tekstiä, ja - niin lähdeviitteitä täynnä kuin kirja lähtökohtansa takia onkin - ensimmäiset runsaat sata sivua ovat oikein luettavaa asiaa ja hyvää taustatietoa valokuvauksen digitalisoitumisesta."

Pekka Potka, Pekka Potka blog

CAMERA PIXELA on väitöstutkimus valokuvauksen digi­talisoitumisesta. Tutkimuksessa perehdytään vuosi­tuhan­nen molemmin puolin ajoittuneeseen valokuvauksen tekni­seen muutokseen, jossa valokuvaus on siirtynyt analogi­sesta filmi­tekniikasta digitaalisiin kuvaus- ja kuvan­käsittely­menetelmiin. Tutkimus perustuu suomalaisilta ammatti­valo­kuvaajilta kerättyyn kokemukselliseen tietoon. Empiirinen aineisto on kerätty syksyn 2006 ja kevään 2007 välisenä aikana.

CAMERA PIXELA on julkaistu marraskuussa 2010 ja se esitetään tarkastettavaksi 4.12.2010. 245-sivuisen kova­kantisen teoksen kustantajina ovat kustannus­osake­yhtiö Musta Taide, Suomen valokuvataiteen museo (Kuvista sanoin 9) sekä Aalto-yliopiston taideteollinen korkeakoulu. Kirjaa voi ostaa Taideteollisen korkeakoulun verkko­kirjakaupasta sekä suurimmista kirjakaupoista.

Tämän sivuston kautta voit tutustua tutkimukseen sekä sen aihepiiriin. Sivustolta voit ladata tutkimuksen täydellisen sähköisen version, suomenkielisen ja englanninkielisen tiivistelmän/abstraktin sekä perehtyä laajemmin tutkimuksen aihepiiriin tutustumalla aiheeseen liittyvään kuvamateriaaliin.

Aineistoja > PDF-tekstejä > Aihekuvia

Pekka Makkonen > Yhteystiedot > Oma sivusto